Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością (Seneka, Listy)

Ceną wielkości jest odpowiedzialność.
(Winston Churchill)

Nasze wsparcie w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw, organizacji czy jednostek samorządu dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania, m.in. takich jak:

  • identyfikacja oraz analiza dotychczasowych działań CSR,
  • projektowanie oraz wdrażanie strategii odpowiedzialnego biznesu,
  • komunikowanie i raportowanie w oparciu o międzynarodowe standardy,
  • zarządzanie ryzykiem, w tym społecznym i środowiskowym,
  • współpraca z interesariuszami w odpowiedzialnym biznesie.

Specjalizujemy się w doradztwie CSR dla firm z sektora MSP, bo wiemy, że mniejsze firmy często nie mają dostatecznych zasobów na wdrożenie zasad CSR i zrównoważonego rozwoju.
Jednak również inne podmioty zachęcamy do kontaktu z nami. Nie dyskryminujemy żadnego przedsiębiorstwa.
Pomoc w zakresie CSR jest jednym z celów statutowych Fundacji CSR Res Severa. Oferujemy ją odpłatnie lub nieodpłatnie. Małym firmom pomoc w zakresie upowszechniania CSR świadczymy nieodpłatnie.
Za naszą pracę w Fundacji nie pobieramy żadnego wynagrodzenia.