Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością (Seneka, Listy)

Każdy, kto chciałby dowiedzieć się więcej, proszony jest o kontakt mailowy, odpiszemy na wszystkie listy.

Każdy, kto chciałby nam pomóc, ma pomysł, który możemy wspólnie zrealizować, proszony jest o kontakt mailowy.

Każdy, kto się z nami skontaktuje, jest nam mile widziany.


Zapraszamy do udziału w naszych projektach CSR:

  • Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów" www.17celow.pl
  • Przystanek CSR
    Czy CSR może pomóc? Zrównoważony Rozwój a Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, CSR dla opornych, budowanie strategii w oparciu o ISO 26000, wolontariat pracowniczy wsparciem dla firmy, ekologia w firmie.
  • Akademia "17 Celów" - upowszechnianie17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs), które będą realizowane przez wszystkie państwa członkowskie ONZ do 2030 roku.
    17 Celów dotyczy całej sfery działalności człowieka i naszej planety, m. in redukcji ubóstwa, zapewnienia zdrowia, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, wprowadzenia zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, rozwoju miast ale i ograniczenia nierówności społecznej. Aby zaplanować i mądrze wdrożyć SDGs potrzebne jest nie tylko współdziałanie państw, organizacji czy biznesu, nauki i administracji, ale przede wszystkim edukowanie społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Zrównoważony rozwój - fakty i mity - praktyczny warsztat odczarowujący pojęcie.
Za naszą pracę w Fundacji nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, a pomoc małym firmom w zakresie upowszechniania CSR świadczymy nieodpłatnie.