Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością (Seneka, Listy)

Każdy, kto chciałby dowiedzieć się więcej, proszony jest o kontakt mailowy, odpiszemy na wszystkie listy.

Każdy, kto chciałby nam pomóc, ma pomysł, który możemy wspólnie zrealizować, proszony jest o kontakt mailowy.

Każdy, kto się z nami skontaktuje, jest nam mile widziany.


Zapraszamy do udziału w naszych projektach CSR:

 • Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów" www.17celow.pl.
  Filmik z II Edycji:
  https://www.youtube.com/watch?v=n1xaGcPt3Ng
 • Przegląd Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów" (link do raportu z akcji:)
 • Zrównoważony rozwój - fakty i mity - praktyczny warsztat odczarowujący pojęcie.http://ppnt.poznan.pl/zrownowazony-rozwoj-fakty-mi...
 • Przystanek CSR - warsztat i szkolenie
  m.in. podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w 2017 roku http://ofip.eu/program/forum/
 • Przegląd Filmów GOZpodarnych
  https://youngface.tv/uczniowie-sp-11-na-przegladzi...
 • Akademia "17 Celów" - upowszechnianie17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs), realizowane przez wszystkie państwa członkowskie ONZ do 2030 roku. 17 Celów dotyczy całej sfery działalności człowieka i naszej planety, m. in redukcji ubóstwa, zapewnienia zdrowia, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, wprowadzenia zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji, rozwoju miast ale i ograniczenia nierówności społecznej. Aby zaplanować i mądrze wdrożyć SDGs potrzebne jest nie tylko współdziałanie państw, organizacji czy biznesu, nauki i administracji, ale przede wszystkim edukowanie społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Za naszą pracę w Fundacji nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, a pomoc małym firmom w zakresie upowszechniania CSR świadczymy nieodpłatnie.