Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością (Seneka, Listy)

Fundacja CSR Res Severa

Najnowsze informacje:

IX edycja Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów" odbędzie się w dniach 22-27 września 2024 r. Oficjalny  nabór filmów ogłosimy 22 kwietnia 2024r. Więcej szczegółów:  www.17celow.pl.

Nowy projekt Fundacji: Młodzi dla 17 Celów (Youth4SDGs)
Celem projektu „Młodzi dla 17 Celów” (Youth4SDGs) jest upowszechnienie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030, ONZ) oraz wypracowanie przez młodzież pomysłu na akcję promocyjną związaną z 17 Celami. Więcej szczegółów w 2. połowie roku 2023.

Od stycznia 2021 działa Klub CSR-owców! O naszej inicjatywie opowiadamy na kanale You Tube:  https://youtu.be/vs4488WrmXs

Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością
(Seneka, Listy)
Komisja Europejska definiuje CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ang. Corporate Social Responsibility) jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Według Komisji CSR jest koncepcją, zgodnie z którą firmy uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe swojej działalności gospodarczej oraz w relacjach z partnerami.
Niestety badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) potwierdzają, że 2/3 przedstawicieli firm z sektora MMŚP nie spotkało się z pojęciem CSR. Mimo tego wysoki jest wśród nich odsetek przedsiębiorstw deklarujących realizowanie działań zgodnych z założeniami tej koncepcji.
Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2017 r. unijna dyrektywa wprowadziła obowiązek raportowania pozafinansowego; spółki giełdowe muszą informować o działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli np. w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw, co w tym momencie pośrednio obejmie też małe i średnie firmy.
Dlatego też w Wielkopolsce z inicjatywy praktyków i osób związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu powstała Fundacja CSR Res
Severa,
której głównym celem jest upowszechnianie zrównoważonego rozwoju i CSR.