Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością (Seneka, Listy)